Pla d'Acció per a la transformació del model econòmic valencià

watch_later Antecedents

"El Document d'Elx"

El 15 d'abril de 2016 el Consell, reunit a la ciutat d'Elx, aprova el document de Bases i Elements Orientadors per a la Transformació del Model Econòmic de la Comunitat Valenciana (Document d'Elx) on s'estableixen una sèrie de principis generals i deu Eixos estratègics a desenvolupar pels departaments del Consell


"El Document d'Elx"

Resultat d'aqueix treball intern, el 27 de gener de 2018 es va presentar el Pla d'Acció per a la Transformació del Model Econòmic en el Seminari d'Hivern celebrat a Benicarló-Vinaròs. El document consta d'un diagnòstic econòmic, uns objectius i iniciatives estratègiques claus, a més d'un sistema de seguiment i avaluació.


assessment Objectiu

"Canvi model econòmic"

El Consell ha fixat assentar les bases perquè, amb una perspectiva temporal àmplia, la Comunitat Valenciana avance cap a un model econòmic basat en el coneixement, la innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, articulat sobre el principi de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social"Línies estratégiques"

Les 10 línies estratègiques són la base sobre la qual es desenvolupen les actuacions del pla d'acció: el progrés econòmic, la sostenibilitat mediambiental i la integració i equitat social

ballot Indicadors

"Pla d'Acció"

Els indicadors són un conjunt de variables macroeconòmiques, que permeteixen avaluar el comportament de l'economia valenciana i el grau de compliment dels principals reptes i línies estratègiques marcades pel model valencià. El Pla està format per dos tipus d'indicadors: globals i específics

Globals (IG)

Mesuren el grau de compliment respecte als principals reptes marcats i estan associats a tres àmbits: econòmic, social i ambiental

Específics (IE)

Donen la mesura del grau de compliment respecte a les deu línies (L) estratègiques sobre les que pivota el Pla d'Acció


Dades de la Comunitat Valenciana


info

Sel.lecciona el tipus d'indicador

Tria en el menú el tipus d'indicador: global o específic

device_hub

Sel.lecciona l'indicador

Una volta sel.leccionat el tipus fes clic en un indicador (passant el cursor per damunt pots veure el nom de l'indicador). Clicant podràs veure el nom de l'indicador triat, la unitat de mesura, l'última data d'actualització i les dades nacional i de la Comunitat

warning

Si no apareix resultat

D'alguns indicadors no tenim informació actualitzada. En aquest cas al clicar no tindràs cap informació

"
info

El mètode Min-Max

Normalització mitjançant el mètode Min-Max per cada indicador i per cada any. Amb el màxim i mínim de cada any s'obté el valor normalitzat de cada CCAA. El millor valor normalitzat d'una comunitat serà 100 i el pitjor 0

functions

La fórmula de càlcul

Per calcular el valor normalitzat, \(𝑥^*\) , d'una CCAA (per cada indicador i en un determinat any) apliquem la fórmula: $$x^*=100\frac{x-pit}{mill-pit}$$ on \(x\) és el valor de l'indicador de la CCAA en aquest any i per eixe indicador, \(pit\) és el pitjor valor i \(mill\) el millor. El millor i el pitjor valor es calculen depenent de si l'indicador és ascendent (el millor valor serà el màxim i el pitjor el mínim) o descendent (el millor valor serà el mínim i el pitjor el màxim)

info

Valor de la Comunitat Valenciana

En la columna Com. Val. es pot veure el valor normalitzat de la Comunitat Valenciana de l'últim any

list

Zones roja i verda

La columna Zona Roja és el valor (normalitzat) del primer quartil i la columna Zona Verda el valor del quart quartil.

show_chart

Columna Tendència

La columna Tend indica la tendència que és la relació de la dada actual amb la de la dada inmediatament anterior.

Projectes

content_paste

Conveni 2017

Construcció d'un pilot de la Plataforma IndicaME, per visualitzar els indicadors del Document d'Elx

content_paste

Conveni 2018

Millorar l'automatització de la recollida de dades dels indicadors amb descàrrega actualitzada

content_paste

Conveni 2019

Normalització d'indicadors, creació de les pàgines de llançament i privada (informes i manteniment)