CCAA:

Anàlisi per comunitat

Selecciona una comunitat en el mapa d'Espanya per consultar l'històric de dades (des de l'any 2014) dels indicadors.
Els indicadors estan agrupats per àmbits (IG) o línies (IE).

A1: Àmbit Econòmic

PIB per càpita
VAB per ocupat
Taxa Creixement de l'ocupació

A2: Àmbit Social

Taxa de desocupació
Taxa de població en risc d'exclusió social
Població de 16 anys o més amb estudis superiors

A3: Àmbit Econòmic

Emissió de gasos efecte hivernacleL1: Desenvolupar la capacitat innovadora del teixit productiu mitjançant l'enfortiment del Sistema Valencià d'Innovació

R+D executada per les AAPP
Intensitat innovadora de les empreses
Rendiment del sistema universitari

L2: Impulsar una transformació modernitzadora de l'estructura productiva valenciana

Pes de les ocupacions altament qualificades en la indústria
Pes de l'ocupació en serveis intensius en coneixement en los serveis
Pes de l'ocupació en serveis creatius i culturals en els serveis de mercat

L3: Promoure la inversió productiva i sostenible i la millora del finançament empresarial

Crèdit al sector privat
Inversió directa extrangera

L4: Invertir en formació i en cultura emprenedora

Població ocupada amb estudis superiors
Població ocupada sobrequalificada
Empresaris i personal directiu

L5: Fomentar la creació de l'ocupació sostenible i l'economia social

Població ocupada en llocs altament qualificats
Nombre de cooperatives (sobre total empreses actives)

L6: Donar suport a la millora de la competitivitat de les empreses

Personal directiu amb estudis superiors
Grau d'apertura al exterior

L7: Millorar la conectivitat interior i exterior de la Comunitat Valenciana i impulsar el sector logístic

Capital en infraestructures ferroviàries per habitant

L8: Impulsar la sostenibilitat financera i una nova governança pública

Saldo presupuestari de l'administració regional
Deute públic de l'administració regional
Recursos del SFA a competències homogenis per cápita

L9: Garantir la igualtat d'oportunitats i la inclusió social

Taxa d'abandonament escolar primerenc
Taxa d'abandonament escolar primerenc de la població femenina
Taxa de desocupació de la població menor de 25 anys
Taxa de desocupació de la població de més de 55 anys
Taxa de desocupació de la població femenina
Pes de les dones directores y gerents
Pes de les dones amb jornada parcial
Pes de les dones investigadores en R+D

L10: Afavorir l'equilibri mediambiental i territorial

Superfície artificial
Consum d'aigua a la llarNombre d'indicadors
Anàlisi per línea

Permet, mitjançant diagrames de calor (Heatmaps) veure de manera gràfica l'evolució dels indicadors tant per comunitat com per any. El mapa de calor és un tipus de representació gràfica de dades estadístiques que permet, mitjançant una gamma de tons (o colors), representar matrius bidimensionals. En el nostre cas els tons més clars indiquen valors més menuts.
Activant l'opció d'agrupament, s'agrupen les files (que corresponen a les comunitats autònomes) en grups de 4 i les columnes (que corresponen als anys) en grups de 2.


A1: Àmbit Econòmic

A2: Àmbit Social

A3: Àmbit Ambiental
Nombre d'indicadors
Anàlisi per línea

Permet, mitjançant diagrames de calor (Heatmaps) veure de manera gràfica l'evolució dels indicadors tant per comunitat com per any. El mapa de calor és un tipus de representació gràfica de dades estadístiques que permet, mitjançant una gamma de tons (o colors), representar matrius bidimensionals. En el nostre cas els tons més clars indiquen valors més menuts.
Activant l'opció d'agrupament, s'agrupen les files (que corresponen a les comunitats autònomes) en grups de 4 i les columnes (que corresponen als anys) en grups de 2.


L1: Desenvolupar la capacitat innovadora del teixit productiu mitjançant l'enfortiment del Sistema Valencià d'Innovació

L2: Impulsar una transformació modernitzadora de l'estructura productiva valenciana

L3: Promoure la inversió productiva i sostenible i la millora del finançament empresarial

L4: Invertir en formació i en cultura emprenedora

L5: Fomentar la creació de l'ocupació sostenible i l'economia social

L6: Donar suport a la millora de la competitivitat de les empreses

L7: Millorar la conectivitat interior i exterior de la Comunitat Valenciana i impulsar el sector logístic

L8: Impulsar la sostenibilitat financera i una nova governança pública

L9: Garantir la igualtat d'oportunitats i la inclusió social

L10: Afavorir l'equilibri mediambiental i territorial