Resultats globals (des de 2016)

Pressupost total concedit

Nombre d'ajudes concedides

Nombre d'ajudes sol·licitades

Subvenció per any (milers d'€)

TO: Total

Desagregació per tipus de subvenció

Llegenda

Com hem repartit el pressupost?

Puntuació

La puntuació mínima per obtenir una subvenció és de 50 punts. No obstant això en anys on hi ha hagut moltes sol·licituds la nota de tall per obtenir una subvenció ha sigut major.

En la gràfica es mostren les puntuacions mínima i màxima per poder obtindre subvenció en funció de l'any i de la modalitat de la subvenció. Clica aquí per llegir la llegenda amb els tipus de subvencions.

Pujar dalt

Puntuació per a obtindre subvenció per any i tipus

El nostre Rànquing

Aquesta és la llista de les 10 associacions que més pressupost total han aconseguit desglossat per any.

Pujar dalt

Taula de dades

  • Participants en les convocatòries de subvencions

  • Exclosos de les convocatòries de subvencions